Vad kan man söka stipendium för?

Stipendier finns för nästan alla ändamål. Vanliga är forskning, studier, musik, kultur, rehabilitering, sociala ändamål och vård. Det finns även stipendier för att underhålla gravar, renovera torp, ge brudgåvor, förbättra relationerna med Belgien och mycket annat.

Om man funderar på att söka stipendier så bör man börja med att ställa sig frågan vilket behov det är man vill söka för. Är detta behov något som man kan förvänta sig att en stiftelse eller annan organisation kan tänkas vilja stödja? I vissa fall är det självklart att någon stödjer ändamålet. Det gäller t ex om man behöver understöd för studier, om man oförskyllt har hamnat i ekonomiskt trångmål pga olycka, om man vill genomföra ett angeläget forskningsprojekt. I andra fall är det uppenbart att det är svårt att hitta någon som stöttar ett ändamål. Det kan t ex gälla en nöjesresa till London eller att man behöver renovera sitt hus (om det inte är kulturminnesmärkt).

Stipendier.se erbjuder er hjälp att undersöka om det finns stipendier för dig och dina behov - skicka in vårt formulär så söker vi i vår stipendiedatabas


Vad kan man söka stipendium för?
Hur stora är stipendiebeloppen?

Hur stora är stipendiebeloppen?

Det finns stipendier på allt från några hundralappar till miljontals kronor. De största beloppen som kan var på miljontals kronor är för forskningsprojekt. Premier för gymnasiestuderande och småstipendier för diverse sociala behov kan vara så små som ett par hundra kronor. För högskolestudier är stipendierna oftast på mellan 1 000:- och 15 000:- . För studier på högre nivå och för utlandsstudier efter grundexamen finns det stipendier upp till ett par hundra tusen kronor.

Vad är en stiftelse och ett stipendium?

Ett stipendium består av pengar som delas ut till personer eller organisationer för att främja ett ändamål. Ofta delas stipendier ut av stiftelser men vem som helst kan egentligen dela ut ett stipendium. Läs mer här.


Allmänna råd för er som söker stipendier

Tänk kreativt när ni letar stipendier. Rikta inte in er för hårt på att söka för vissa ändamål utan försök hitta olika typer av stipendier som passar er. Pengar är pengar. Om man skall praktisera hos en advokat i Boston och behöver stipendium för detta så kan man ju även använda pengar från ett stipendium vars krav istället är att man skall vara mellan 18 och 28 år gammal och född i en viss kommun.

Man skall starta sitt stipendieletande i god tid. Ett år före man behöver pengarna kan det vara klokt att komma igång men har man åtminstone ett halvårs framförhållning så bör man kunna hitta något. Normalt gör vi våra sökningar så att vi tar fram både vad man kan söka för stipendier både under innevarande och kommande år.

Kontrollera i vilken form förvaltaren vill ha in ansökningarna. I vissa fall skall ansökan skickas via en hemsida och i andra fall per brev. Ibland skall man använda särskilda formulär och ibland skall man skriva fritt. Även om förvaltaren tillhandahåller en särskild ansökningsblankett kan det vara klokt att bifoga ett personligt brev i vilket man motiverar sin ansökan. Kolla upp detta genom att titta på förvaltarens hemsida eller genom att ringa (obs respektera telefontider). Skapa en personlig ansökan - låt er gärna inspireras av andra eller av våra exempel men gör om formuleringarna så att ansökan verkligen blir "din". Följ de goda generella regler som finns för att skriva ett intressant och säljande brev. Viktigt i varje ansökan är att motivera varför just du behöver stipendiet. Påpeka gärna betydelsen av dina studier, projekt eller vad du söker för. Beskriv den nytta pengarna skall göra.

Det skadar inte att påpeka att du är en duktig och intresserad student/ forskare/medborgare. Argumentera sakligt och försök exemplifiera för att skapa intresse för din ansökan.

Glöm inte att skicka med referenser och bilagor såsom betyg och meritförteckningar om detta begärs. För att söka vissa stipendier behöver man styrka att man har låg inkomst och liten förmögenhet. Ibland kan man bli ombedd av en chef eller lärare att själv formulera en rekommendation. Var i sådana fall inte blyg utan ta i rejält. Särskilt utomlands är man ofta mer överdriven i sina rekommendationsbrev. Det är vanligt att en budget begärs i samband med ansökan. Om du gör en sådan se då till att den är realistisk och genomförbar. Utforma den på ett överskådligt och lättbegripligt sätt så du inte riskerar att någon feltolkar dina siffror.


Vad kan man söka stipendier för?

Läs mer om vilka kategorier det finns stipendier för här.


Att söka forskningsanslag?

Många forskare finansierar helt eller delvis sin verksamhet genom stipendier och forskningsanslag. Forskningsstipendier är den största kategorin i stipendiedatabasen hos Stipendier.se. Beloppen är i allmänhet större än för andra typer av stipendier.

Inom forskningen kan det löna sig att leta efter anslag i andra länder. Det finns t ex forskningsstipendier i Tyskland och Schweiz som svenskar kan söka.

I vissa fall kan forskningsstipendier sökas av icke-forskare. Det kan t ex vara för en viss yrkeskår som vill fördjupa sig inom sitt område. Forskning är ett vitt begrepp och det kan vara väl värt mödan även för de som inte är forskare till yrket att höra sig för hos forskningsstiftelser om man tror man har ett relevant projekt. Några råd om hur en ansökan om forskningsanslag utformas finner du här bland våra exempelansökningar.

Att söka forskningsanslag?

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.