Stipendier för vård och rehabilitering

Ett stort antal stipendier och bidrag riktar sig till personer som är drabbade av sjukdom, olyckor och funktionshinder. Det finns många sorters stöd inom denna kategori. Det kan vara allmänt ekonomiskt stöd eller stöd för nåt specifikt som vårdresor, rehabilitering, utrustning, hjälpmedel, vårdvistelser m.m.

Stöd utgår till personer drabbade av allvarliga sjukdomar, skador, funktionshider och invaliditet samt till personer med lindrigare problem. I vissa fall kan deltagende i forskningsprojekt och liknande berättiga till stipendiestöd.

Inom denna kategori stipendier tas ofta hänsyn till sjukdomen/ handikappet i kombination med ekonomiskt behov. Ibland inriktas stödet på en viss sjukdom eller skada och ibland kan stödet vara till förmån för personer boende eller med anknytning till viss ort.

Rehabilteringsstipendier

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.