Stipendier för forskning

Den stipendiekategori som i särklass är störst vad gäller storleken på beloppen som betalas ut är forskningsstipendier. Varje forskare har mycket goda möjligheter att finansiera sina aktiviteter med stipendier, För många typer av forskning kan det vara en nödvändighet att hitta stipendier eftersom annan finansiering ärsvår att hitta. Utländska forskningstipendier är ofta möjliga att söka för svenska forskare. Särskilt i våra grannländer och i Tyskland finns möjligheter att hitta intressanta forskningsstipendier.

Stipendier för forskning kan sökas av olika kategorier forskare, tex etablerade forskare men även doktorander och andra som tillfälligt eller permanent sysslar med forskning. Flest forskningsstipendier finns för medicinsk forskning men det går att hitta stipendier för nästan varje typ av forskning.

Forskningsstipendier

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.