Om Stipendier.se databasen

Stipendier.se:s databas innehåller information om stiftelser och stipendier från många länder. Registret innehåller så gott som alla stipendier i Sverige, Danmark, Norge, Schweiz och Tyskland. Dessutom finns en del från tex USA, England och Japan.

Vårt register innehåller ca 10500 poster från Sverige, 4500 från Tyskland, 1800 från Danmark, 1600 från Schweiz och 1600 från Norge. I dessa länder finns fler stiftelser än så registrerade (Sverige finns tex ca 23 000 stiftelser) men flertalet av dessa har ingen utdelning av stipendier till allmänheten. De är inrättade för att tex finansiera ett museums inköp eller förvalta en fastighet. Stipendier och stiftelser som vi finns i vårt register är stipendier som kan sökas av en någorlunda bred krets av personer. Ibland består denna krets av en familj och i andra fall kan vem som helst i hela världen söka stipendiet.

Stipendiedatabasen

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.