Studier och stipendier i Tyskland

Studier och stipendier i Tyskland

Att studera i Tyskland är en god ide. Utbildningsnivån är mycket hög och man har möjligheten att lära sig tyska ordentligt. Att kunna ytterligare ett språk förutom svenska och engelska är verkligen värdefullt. Tyvärr har tyskakunskaperna i Sverige minskat betydligt de senaste 30 åren och det kan därför vara mycket användbart att kunna detta språk. Att Tyskland är Sveriges viktigaste handelspartner gör inte tyskan mindre viktig.

För studier i Tyskland är man berättigad till svenskt studiestöd från CSN. År 2014 kan man maximalt få drygt 9000 kronor i månaden + ett eventuellt tillägg för s.k. undervisningsavgift. På CSN:s hemsida finns en bra översikt över reglerna för studiemedel för studier i Tyskland - Du hittar den här

Levnadsomkostnaderna för en utländsk student varierar mycket beroende på var man studerar och givetvis hur sparsam man är. Enligt en undersökning som DAAD gjort varierar de faktiska omkostnaderna mellan ca 400 och 1000 EUR per månad. Dyrast är det att studera i München och billigast på mindre orter.

För de allra flesta som studerar i Tyskland är det angeläget att hitta stipendier för att stärka inkomsterna. Utländska studenter har mycket stora möligheter att hitta stipendier som de är behöriga att söka i Tyskland. I Tyskland finns en hel del både monetära och icke-monetära stipendier som särskilt riktar sig till utländska studenter. Icke- monetära stipendier lämnar stöd i form av möjlighet att delta i kurser, workshops, studiebesök och liknande. En bra informationskälla för tyska stipendiemöjligheter är DAAD. Förutom möjligheterna som erbjuds via DAAD så finns en uppsjö med övriga stipendier. Dessa sponsras ofta av stiftelser men även av företag, offentliga myndigheter, politiska partier och sociala institutioner. Vi på www.stipendier.se har ett omfattande register av tyska stipendier både riktade till tyskar och icke-tyskar som studerar i landet.