Hur skriver man en ansökan?

Hur skriver man en ansökan?

Skall man ha god chans att få ett stipendium så är det av stor vikt att man orkar lägga ner tid på ansökan. Kanske går det att ta reda pa vem som tidigare har fått stipendiet och informera sig om hur de utformade sin ansökan. I vissa fall kan man ta kontakt med stipendieadministratören och fråga vad de tycker är viktigt när de väljer bland ansökningar. Om man redan har fått andra stipendier så är det oftast fördelaktigt att ange det i ansökan. Det visar att andra högt värderar det man gör.

Om man skall ansöka om projektstöd så bör man noga göra sin hemläxa. Vad är den primära nyttan och syftet med projektet? Kan du motivera varför just ditt projekt är särskilt angeläget? Liksom det är skrivet ovan så skall man försöka kontakta stipendieutgivaren och försöka skaffa information om vad de värdesätter.

För alla typer av stipendieansökningar vill vi avråda från att kopiera standardansökningar som man tex kan hitta på internet. Om det är populära stipendier så känner stipendieutgivaren kanske igen stilen även om man ändrat lite i innehållet. Vi tror också att det altid blir lite bättre om man skriver själv. Man skall givetvis följa eventuela bra råd man kan hitta men det är bäst att skriva efter eget huvud.