Stipendier – en guldgruva?

Stipendier – en guldgruva?

Stipendier sägs vara en guldgruva att ösa ur for den som behöver finansiering till ändamål såsom studier, forskning, projekt och rehabilitering eller för de som är i behov av allmänt ekonomiskt stöd. Många upplever dock arbetet med att hitta och ansöka om stipendier som en nästan oöverstigligt besvärlig process. Vad är sant och inte sant? Är det en myt att det finns stora summor pengar som bara ligger och väntar på att någon skall anmäla intresse? Svaren på dessa frågor är inte helt självklara. En sak som är helt säker är dock att svenska stiftelser har en mycket stor total förmögenhet och att dessa pengar inte till fullo används i den utsträckning det som stiftarna avsåg.

För den som har framförhållning och är beredd att lägga ner lite tid och arbete på att hitta rätt bland de möjligheter som finns i stipendieutbudet finns det garanterat en hel del pengar att hämta hem. Behöver man pengar nästa vecka eller inom tre månader för något mycket specifikt ändamål så är möjligheterna att hitta något begränsade. Man kan dock i ett sådant fall ha tur. Tex kan det finnas något stipendium som just vid denna tidpunkt är utlyst och som passar just dig.

Det är för kreativt tänkande personer som de stora möjligheterna öppnar sig. Om man behöver pengar för att renovera ett torp sa kan man i god tid undersöka olika möjligheter. Man behöver ju inte nödvandigtvis hitta en stiftelse som stödjer just renovering av torp. Finns det anslag för kulturminnesvård? Finns det studiestipendier som man kan dra nytta av. Finns något gammalt obskyrt stipendium på orten som man kan vara berättigad till? Man kan kanske starta någon verksamhet i samband med renoveringen och söka EU medel eller annat företagsstöd. Pengar är pengar och är man berattigad att söka något annat så skall man givetvis göra det.