Hur påverkar stipendier a-kassa, bostadsbidrag m.m.

Hur påverkar stipendier a-kassa, bostadsbidrag m.m.

Arbetssökande med A-kassa

Stipendier är inte inkomst av arbete och det uppstår heller inget anställningsförhållande eller arbete mellan stipendiegivaren och mottagaren. Utgångspunkten är därmed att ett stipendium inte alls ska påverka din möjlighet att få A-kassa. Det avgörande för att du ska få A-kassa är att du står till arbetsmarknadens förfogande.

Pension

Vissa periodiska stipendier är enligt en särskild förordning (1983:190, ändrad 2011:1523) pensionsgrundande eftersom en pensionsavgift betalas av stipendiegivaren. Det gäller periodiska stipendier i form av konstnärsbidrag eller långtidsstipendier från Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond om stipendiet utbetalas under minst 3 år. Vidare omfattas långtidsstipendier från Bildkonstnärfonden samt arbetsstipendier från Sveriges Författarfond under förutsättning att stipendierna utbetalas under minst 3 år och inte är av pensionskaraktär. Övriga stipendier ligger däremot inte till grund för beräkning av din pension.

Föräldraförmåner/Sjukförsäkring

Inga stipendier, vare sig de är skattefria eller beskattningsbara periodiska stipendier, utgör en arbetsinkomst och de påverkar därför inte ersättningar enligt föräldraförsäkringen eller sjukförsäkringen. Du kan alltså inte räkna in ett stipendium i din inkomst vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst.

Ett stipendium dras generellt inte in vid sjukdom. Sjukpenning, sjuklön, föräldrapenning eller någon annan inkomstbaserad ersättning minskas heller inte pga att du också fått ett stipendium.

Bostadsbidrag

Skattefria stipendier som överstiger 3 000 kr per månad (dvs. totalt 36 000 kr per år) påverkar hur ditt bostadsbidrag beräknas och då med i den del som överstiger detta belopp. Beskattningsbara stipendier påverkar däremot bostadsbidraget från första kronan.

Återbetalning av studiemedel

Här har skattepliktiga stipendier betydelse och det gäller i de delar återbetalning av studielånen påverkas av deklarerade inkomster. Genomslaget är störst för studielån tagna mellan januari 1989 – 30 juni 2001 men skattepliktiga stipendier kan även ha inverkan på de andra två varianterna av lån.