Stipendier på internet

På nedanstående länkar finns en del användbar information samt tips om stipendier, studier, forskning och arbete i allmänhet. Du kan även söka via google.

Google

Göteborgs universitet

http://www.gu.se/forskning/stipendier/

Chalmers tekniska högskola

http://www.chalmers.se/sections/ar_student/studentliv/studentekonomi/stipendier

Handelshögskolan i Stockholm

http://www.hhs.se/se/Pages/default.aspx

Högskolan i Gävle

http://www.hig.se/

Högskolan i Halmstad

http://www.hh.se/utbildning/studierutomlands/stipendierochfinansiering.2317.html

Linköpings universitet

http://www.liu.se/?l=sv

Lunds universitet

http://www.lu.se/studera/livet-som-student/studiemedel-stipendier-och-ekonomi/stipendier/hitta-fler-stipendier

Mittuniveristetet

http://www.miun.se/student/arbetsliv/studier--och-praktik-utomlands/studiemedel-och-stipendium/stipendier

Uppsala Universitet

http://www.uu.se/

MyTellus

http://mytellus.com/

Ingenjörsvetenskapsakademien

http://www.iva.se

SIDA

http://www.sida.se/svenska/

Svenska Institutet, SI

http://www.si.se

Civilingenjörsförbundet,stip

http://www.sverigesingenjorer.se/Sidor/default.aspx

Sverige-Amerika stiftelsen

http://www.sweamfo.se

Studentrabatter på mjukvara

http://www.mjukvara.se/Studentrabatt-programvara

Sveriges författarförbund

http://www.forfattarforbundet.se

Wenner-Gren stiftelserna

http://www.swgc.org

Stipendier till Internationell Maritim Utbildning vid World Maritime University

http://www.sjofartsverket.se/

Stipendier vid Luleå Universitet

http://www.ltu.se/omltu/stipendier

Ekologiska Ungdomsstiftelsen. För en grön framtid.

http://ekologiskaungdomsstiftelsen.com/

Utbildningssidan

http://www.utbildningssidan.se/

Länka till oss?

Läs följande instruktioner om hur du går tillväga när du önskar länka till Stipendier.se.

Stipendier på internet

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.