Exempel på stipendieansökningar

Nedanstående exempel på hur stipendieansökningar kan utformas är avsedda som inspirationskälla för er som skall söka stipendier.

Ansökan om stipendium ur en stiftelse till förmån för studerande synskadade

Hej,

Mitt namn är Per Bengtsson . Jag är synskadad sedan födseln och studerar till civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola. Min inriktning är sjöfartsteknik och jag skall till hösten påbörja mitt tredje utbildningsår.

Tyvärr täcker inte studiemedlen mina utgifter och detta beror främst på boendekostnaden. I Göteborg är efterfrågan på alla slags bostäder och särskilt studentbostäder så pass stor att jag ej har kunnat hitta något boendealternativ till rimlig kostnad. Idag delar jag en trerumslägenhet med en studiekamrat men kostnaden är ändå för hög, se bifogad hushållsbudget. Jag har sökt extraarbete men delvis pga synskadan har jag inte funnit något som varit möjligt att kombinera med studierna.

Ända sedan jag var liten har jag varit intresserad och fascinerad av fartyg och havet. Ett annat stort intresse har alltid varit teknik, jag har mekat med mopeder, pysslat med elektronik och mycket annat inom teknikområdet. På Chalmers har jag funnit min drömutbildning inom vilken mina intressen kan kombineras. Jag har haft högsta betyg på alla kurser som jag har hittills har genomgått. Jag hoppas att ni ser positivt på min ansökan och att jag kan komma i betraktande vid utdelning av stipendium.

Mvh, Per Bengtsson

kopia av läkarintyg, utbildningsbevis, hushållsbudget bifogas .

Ansökan om forskningsstipendier

En ansökan om forskningsstipendier innehåller oftast:
 • Information om sökande personer/ organisation, adresser, arbetslokaler m.m.
 • Projektets eventuella namn
 • Projektets startdatum och beräknat slutdatum
 • Sammanfattande projektbeskrivning
  *Bakgrund/problem
  *Syfte
  *Material och metod
  *Förväntat resultat
 • Kostnad och finansiering
 • Andra bidrag som söks
 • Eventuell arbetsgivares finansierin
 • Eventuell annan finansiering
 • Beräknad totalkostnad
 • Specificering av totalkostnaden: tex löner, resor, material


Exempel på ansökningar

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.