Om du för musen till ? symbolerna så visas en hjälptext till respektive rubrik.

Skriv kort, koncist och undvik helst förkortningar. Kompletterande information och förtydliganden kan skrivas in i 'övrigt-fältet' längst ner i formuläret. En del län som upphört att existera finns fortfarande som valbara alternativ. Det beror på att det finns stipendier för personer från de gamla länen.

Personuppgifter ?

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bostadsort ?

Födelseort ?

Ort du har anknytning till ?

Gymnasieexamen ?

Nuvarande studier ?

?

Framtida studier ?

Högskoleexamen ?

Språkkunskaper ?

Resestipendier ?

?

Forskning ?

?
?
?

Organisation ?

Jag tillhör

Jag söker för följande organisation ?

Kulturändamål ?

?
?
?
?

Diverse understöd ?

Följande stipendier är jag intresserad av
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Stöd till den med förälder inom visst yrke
?
Stöd till ändamål relaterade till religion
?
Stöd till viss yrkesgrupp
?

Övrigt ?

Vilkor för ansökan

När ni skickar detta formulär förbinder ni er ej att betala någonting. Ni kommer att få ett besked från stipendier.se med information om hur många matchande stipendier som har hittats. Därefter tar ni ställning till huruvida ni vill betala för att få er information tillhanda. Priset för denna service är 250 kr. Stipendier.se garanterar att uppgifterna i formuläret behandlas konfidentiellt och att de ej kommer att användas i annat syfte än genomförande av sökning efter matchande stipendier.
Vänligen åtgärda följande fel och skicka in formuläret igen.

Tips


Ju noggrannare formuläret är ifyllt desto bättre blir sökningen

Tänk på att ..

  • Glöm inte att ta med framtida planer.
  • Fyll i så många relevanta fält som möjligt i formuläret.
  • Vår tjänst riktar ej enbart sig till studenter och forskare. Man kan söka stipendier för många andra ändamål och information om sådana kan du uppge i nedre delen av formuläret.
  • Du förbinder dig ej att betala någonting genom att skicka detta formulär.
  • Längst ner på denna sida finns utförliga villkor för vår tjänst och på instruktionssidan finns ännu mer information om hur vår tjänst fungerar.


Ansökningsformulär