Stipendier för kulturella ändamål

Alla kulturellt verksamma personer bör kolla upp vilka stipendier som de har möjlighet att söka. Både för etablerade kulturutövare och för de som utbildar sig finns goda möjligheter att hitta stipendier. Det finns stipendier som delar ut allmännt ekonomiskt stöd och det finns priser, tävlingar och projektrelaterade stöd. Som kulturutövare brukar man kunna hitta möjligheter att söka stipendier även utanför landets gränser.

Även om man är under utbildning inom ett kulturellt område som tex musik så brukar man kunna söka stipendier för utövande artister – under förutsättning att man har kommit tillräckligt lång i sin utveckling. Många projektrelaterade stipendier finns inom kulturområdet och ibland kan det löna sig att först kolla upp vilka stipendier som finns och därefter formulera sitt projekt.

Kulturstipendier

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.