Generella frågor

Vi hittar stipendier genom att söka i vår databas som innehåller ca 20000 för allmänheten relevanta stipendier. På vår hemsida finns ett formulär som du fyller i och skickar till oss genom att helt enkelt klicka på ’skicka’-knappen. När du gör detta förbinder du dig inte att betala någonting. Läs mer i våra instruktioner här.

En stor del av de stipendier som finns i vår databas riktar sig även till andra. Tex så finns det stipendier för.

  • Sociala behov
  • Vård
  • Rehabilitering
  • Kultur
  • Idrott
  • Volontärarbete
  • Speciella yrkesgrupper
Ja, vi hjälper både individer och organisationer. Föreningar, företag, institutioner och andra organisationer kan använda vårt vanliga formulär . Fyll i information om organisationen i övrigt-fältet längst ner i formuläret.
Normalt kan man söka stipendier även om man redan har påbörjat det man söker för. Det beror på varje förvaltares interna regler för stipendiet. I vissa fall kan man även söka stipendier retroaktivt.
Det finns stipendier på allt från några hundralappar till miljontals kronor. De största beloppen som kan vara på miljontals kronor är är vanligtvis avsedda för forskningsprojekt. Premier för gymnasiestuderande och småstipendier för diverse sociala behov kan vara så små som ett par hundra kronor. För högskolestudier är stipendierna oftast på mellan 1 000:- och 15 000:- . För studier på högre nivå och för utlandsstudier efter grundexamen finns det stipendier upp till ett par hundra tusen kronor.
Det är ganska svårt att hitta stipendier på egen hand. Många är visserligen välkända och lätta att hitta via tex sökmotorer men det är mycket hård konkurrens om dessa. Vi kan ofta hitta mer udda stipendier som det är större möjligheter att få pengar från.
Vi har ca 20000 aktiva adresser i stipendiedatabasen och är därmed relativt heltäckande inom de länder vi verkar. Alla stipendier som vi har registrerade är relevanta för den breda allmänheten. Det finns därutöver ett stort antal stipendier och stiftelser som inte riktar sig till allmänheten. Tex finns stiftelser som stödjer ett visst museum eller driver äldreboende och liknande.
Normalt skickar vi en pdf-fil (Adobe Acrobat format) per mail till den e-postadress som du uppgav i formuläret. Om du byter e-postadress sa kan du meddela oss via vårt kontaktformulär
Det kostar både för individer och organisationer 250:-
Ett stipendium är pengar som delas ut till personer eller organisationer för att främja ett ändamål. Läs mer här
Nej detta är enbart en påminnelse och ett meddelade att du fortfarande har möjligheten att betala och därmed erhålla den utförligare informationen om de stipendier du har möjlighet att söka.
Ja, det går alldeles utmärkt. Ange gärna i övrigtfältet längst ner i ansökningsformuläret att du vill söka både tyska och svenska stipendier.
Om man är svensk medborgare så är det normalt inget krav att man skall vara bosatt eller skriven i Sverige för att kunna söka svenska stipendier. Krav på att sökande skall vara bosatt i Sverige förekommer huvudsakligen bland stipendier som dessutom kräver att sökande skall vara bosatt på en viss ort eller i en viss region.
Generellt sett så kan utländska medborgare som är permanent bosatta i Sverige söka svenska stipendier. Det kan vara värt att kontrollera med förvaltaren av stipendiet före man skickar in ansökan om att så är fallet. Utländska medborgare som tillfälligt bor i Sverige, tex gäststudenter, kan normalt endas söka stipendier avsedda speciellt för just gäststudenter, gästforskare o.dyl.
Läs följande instruktioner om hur du går tillväga när du önskar länka till Stipendier.se.
Stipendier som delas ut registreras inte. De är ej heller beskattningsbara. Det finns alltså ingen möjlighet att söka efter mottagare av stipendium i något register eller liknande. Många stiftelser och organisationer publicerar dock vilka som får stipendier på hemsidor, i broschyrer eller t.o.m. i tidningar. Det kan alltsa vara möjligt att ta reda på om någon har fått ett stipendium via sökmotor på internet eller artikelsök.
Läs följande beskrivning om hur man skapar en stiftelse eller ett stipendie.

Stipendier?

Letar du efter stipendier? Fyll i vårt ansökningsformulär.