Tag vara på dina möjligheter
att få stipendier

Med stipendier
kan du förverkliga
dina drömmar

Tag vara på dina möjligheter att få stipendier

Det finns
stipendier
för de flesta ändamål!

Sveriges bästa
söktjänst för stipendier

Det finns stipendier

Hitta stipendier
börja söka
idag!

Med hjälp av vår service
hittar du stipendier i Sverige
och utomlands.

Hitta stipendier börja söka
Missa inte dina möjligheter till att få ett stipendium.

För de allra flesta ändamål finns möjligheter att hitta stipendier. Vi har koll på det som inte går att hitta genom att tex söka med automatiska söktjänster. Skicka en förfrågan till oss.

Studier

För er som studerar eller har planer på att studera finns mycket goda möjligheter att hitta stipendier. Med hjälp av oss kan du inte bara hitta stipendier som erbjuds via universitet och andra skolor utan även glömda och gömda studiestipendier som du är behörig att söka till av olika anledningar.

Behövande

Denna kategori stipendier omfattar stöd till ekonomiskt behövande, sjuka, handikappade och så kallade allmännytiga ändamål. De sistnämnda omfattar allt från kulturminnesvård till utbilding och samhällsnyttiga insatser. Det är en bred kategori inom vilken det finns stora möjligheter att hitta stipendier.

Kultur

Alla som är kulturellt verksamma bör kolla upp vilka stipendier som finns för dem att söka. Vare sig du sysslar med musik, konst, hantverk, dans eller något annat kulturellt så finns mängder av stipendier och stöd. Både de som utbildar sig inom något kulturellt och de som är etablerade kan hitta något som hjälper just dem med ekonomin.

Resestipendier

Vi vågar påstå att våra register är unika vad gäller mängden stipendier för resor. Vi har koll på 1000-tals stipendier för studier, forskning, kultur och annat man är intresserad av att resa till ett annat land för. Det finns stipendier både för dem som planerar utlandsvistelse och de som redan befinner sig i ett annat land.

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten

Vi matchar din profil mot vår stipendiedatabas. På det sättet hittar vi relevanta stipendier för just dig. Så här går det till.

  • Registrera din profil genom att fylla i vårt formulär.
  • Vi tar fram lämpliga stipendier och skickar ett besked till dig om hur många matchande stipendier vi har hittat.
  • Du tar ställning till om du vill beställa informationen. Om du inte vill beställa så kostar det ingenting.
  • Om du betalar in avgiften som är på 250 kronor så översänder vi informationen i elektroniskt format.

NYHET!

Den senaste omgången av Stipendier.se stipendiat är nu utsedd. Läs mer om stipendiaten här.

Sök det stipendium som vi utlyser varje år. Stipendier.se delar även varje år ut ett stipendium på 5000:- till någon som skickar in vårt ansökningsformulär. Se våra instruktioner.

NYHET!